ტრენინგები

გახდი პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტი – მიღება

ბავშვთა პოზიტიური ფსიქოთერაპია – სასწავლო პროგრამა

პრაქტიკული ფსიქოლოგიის კურსი – მიღება დაიწყო